Локалне вести

  Погледајте како Мормонова књига оживљава у 1. Нефију 17:49, 51
  Исус Христ је светло које тражимо у време таме, превирања и несигурности.
  Видети како Мормонова књига оживљава у Алми 32:12-13
  Црква Исуса Христа светаца последњих дана издала је проглас о изузецима у стандарду облачења младића који служе као мисионари.
  Хуманитарни nапори светаца последњих дана обезбеђују корист за 800.000 људи широм европе.
  Сазнајте више о Исусовој улози нашег примера, како Писма одговарају на питање: Ко је Христ?
  Погледајте како Мормонова књига оживљава у Алми 18:16-17
  Погледајте како Мормонова књига оживљава у Алми 14:26-28